Folk vet inte hur farligt mögel är!

oktober 24, 2019 admin 2

Denna medlem är ett ”klassiskt exempel” på hur fokuseringen på det psykiska, sociala, arbetsrelaterade förhindrar upptäckten av roten till precis hela problemet. Denna medlem är […]

En som tagit livet av sig

mars 24, 2018 admin 0

En till som förmodligen har tagit livet av sig. Jag bli ”lätt” upprörd. När det saknas ett vitt piller för nåt ifrån läkemedelsbolagen anses den […]

Ulrika Jonsson är förbannad

mars 24, 2018 admin 0

Ulrika Jonsson är en av flera UMS-medlemmar som har blivit tvärilsken. Jag är den första… när jag förstod hur ”utmattade” hanteras i Sverige startade jag […]

Ingen bild

Finland fungerar

mars 24, 2018 admin 0

Finland förnekar inte, de har kliniker för mögelförgiftade, och de vet att husen byggda på 70-talet är värst. Bland mycket annat la man våtrumsmattor under […]

När verkligheten hinner ifatt

mars 24, 2018 admin 0

När jag skrev boken ”Mögelförgiftad” slog det mig att Boverket har allt helt klart för sig, och ville ha en haverikommission eftersom många är mögelsjuka. Folkhälsoinstitutet […]