Vad anser läsare om boken?

Läsvärd och lärorik
Mögelförgiftad – Livsviktig info
Marie Eriksson
Vad anser du om boken “Mögelförgiftad”?