Jerker talar ut om möglet och sjuka hus, och det är dags att ringa 112!

jerker
jerker

Sjuka hus…

sjuka husHyresvärden levererade tillsammans med hyreskontraktet en lapp som talade om att möblerna inte fick stå intill väggarna den första tiden.

Min far talade om att det berodde på att plattan fortfarande var fuktig. Det handlade alltså om byggfukt. Trots att möblerna ställts ca. 15 cm från väggarna började det att mögla inomhus, synligt mögel fanns på vissa väggpartier, på fönster- och dörrkarmar. Far klagade på detta då man från fastighetsbolaget utförde slutbesiktning.

Jag minns besiktningsmannen som stod i vår hall med ett anteckningsblock på en träskiva i ena handen och penna i den andra. Han sade om möglet att det kunde de inte göra något åt. Än om jag var liten kunde jag se direkt osäkerhet i hans ansikte.

En tid senare vaknade jag på morgonen upp med röda pluttar över hela benen och till viss del också på bålen och armarna. Jag gick ned till mor i köket och visade. Det bar sedan av till sjukhus och remiss gavs till Lund där undersökning med blodprov och biopsi togs. Sjukdomen HSP konstaterades efter biopsianalys och läkarna berättade att det inte fanns något sätt att behandla och att de inte visste vad sjukdomen berodde på. Senare läkarbesök har i stort givit samma resultat. Enda tipsen har varit att ta febernedsättande och inflammationsdämpande tabletter då det blir för svåra symtom. Jag har senare av läkare blivit avrådd att ta cytostatika som främst används mot cancer, men även mot HSP.

Jerker Andersson kan verkligen sjuka hus, finns numera på Optihus, och klarade samtliga frågor jag ställde då boken Mögelförgiftad skrevs, som jag visste svaren på.

sjuka hus

 

Vad är mögel? Vad är sjuka hus, Jerker vet:

Mögel som också kallas mögelsvamp är mycket små svampar, så små att de måste studeras i mikroskop om man säkert vill bestämma vilket släkte och vilken art de tillhör. Tidiga vetenskapsmän som inte hade tillgång till mikroskop ansåg att möglet tillhörde växtriket.

Den nederländske naturforskaren och mikrobiologins fader Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723), uppfann mikroskopet i form av en lupp med upp till 200-300 gångers förstoring. Han upptäckte vid förstoring av mögel att det inte kunde tillhöra växtriket. Senare kartlades svamptillhörigheten närmare av den tjeckiske botanikern och paleontologen August Corda (1809-1849).

1739 hittas begreppet mögel för första gången i Svenska dagstidningar som idag finns digitaliserade hos Kungliga biblioteket. I samma söktjänst dyker begreppet mögelsvamp först upp 1862. [1,2] Begreppsbilden ligger i paritet med forskningsframstegen under dessa tidsperioder.

Hur man tidigare namngav och betraktade mikroberna är inte fullständigt utrett då källorna tillbaka i tid är för få. Möjligen är den första kända benämningen utifrån bibeln ”tzara-at” på hebreiska. [3] Mer om det omtalas längre ned i text.

Även om en mängd forskare efter mitten av 1800-talet har studerat möglet allt mer ingående så saknas ännu en hel del kunskap. Särskilt finns det ett glapp i förståelsen mellan exponering, symtom och sjukdom.

Möglets livscykel

I sin livscykel producerar möglet sporer som fungerar likt frö. Mögelsporerna alstras i sådan mängd och sprids bland annat via luften, att de också finns inomhus samt i husens alla konstruktioner. Där vilar sporen till dess att rätt livsförutsättningar uppstår.

[…]

Mögeltest och mögelanalys

Då det är svårt att okulärt se vilka typer av mögel som finns vid en fuktskada är det i vissa fall av vikt att genomföra ett mögeltest eller en mögelanalys.

sjuka hus

Mikroskopering där möglet kraftigt förstoras är vanligen till stor hjälp men det är inte i alla lägen säkert att man kan artbestämma. Ibland står det ”mycelia sterilia” på provsvaret och det betyder att man funnit mycel men inte kan bestämma från vilket mögel det kommer.

Odling är ett sätt där man i laboratoriemiljö försöker odla mögel från prov som tagits i hus. Alternativt placeras petriskålar (odlingsskålar) ut i olika rum och inkuberas sedan i klimatskåp. Odlingsmetoden är osäker då laboratoriemiljö inte återspeglar miljön där provet är taget.

Luftprovtagning görs där man genom analys letar efter olika mögelspecifika metaboliter för att grovt avgöra om det finns anledning att misstänka mögelskada. Risk finns att missa mögelskador med denna metod då man enbart söker efter enstaka ämnen.

Sporräkning är en metod som använts för att komma fram till hur många mögelsporer som finns inne jämfört mot i uteluften. Metoden är en mycket osäker test då mögelarterna ute och inne kan skilja sig åt men ändå avge ungefär samma mängd sporer. Samtidigt är levnadsförhållandena inte likvärdiga utomhus och vid en ev. skada inomhus. Metabolitavgivningen från inomhusangreppet skiljer sig ofta väsentligen från vad som inkommer i huset via ventilation etc..

Proteintest där man svabbar med en tops och stoppar ned svabben i en reagensvätska är ytterligare metod. Tyvärr ges ofta falskt utslag då protein från bakterier, alger och annat proteininnehållande kan ge positivt utslag. Testet är egentligen inte ämnat som mögeltest utan istället mer som ett test inom livsmedelsindustrin för att kontrollera renhållning och kontamination.

Varje metod har sina akilleshälar varför DNA mögeltest kommit att användas och tar allt större andelar av marknaden. DNA arvsmassa har sedan 1980-talet använts för att spåra brottslingar. DNA-metoden har vidareutvecklats och används t.ex. inom släktforskning.

DNA-mögeltest avkänner både dött och levande mögel och genom den förfinade tekniken finns möjlighet att särskilja och kvantifiera både mögelsläkten och individuella mögelarter.


Läs och lär
om  bl.a. mögel i hus symptom, hur uppstår mögel och mögel i byggnader, mögel i källaren hus, sick building syndrome, osv.

 

Ur boken Mögelförgiftad

offer för sjuka husJag har inte längre några dubbelslag eller oregelbundna hjärtslag. Inte heller någon ångest, panikångest, som plågat mig i alla år. Jag har varit fumlig, tappade saker, slog i och slog sönder. Jag hade yrsel, det var obehagligt att gå i trappor, kändes som jag skulle tappa balansen.

Någon gång föll jag också handlöst, tack o lov inte utför någon trapp. Numera kan jag gå i trappor utan att det känns som om jag nästan ska dö, jag har ingen yrsel längre och det är sällan jag är fumlig, endast när jag är riktigt trött. Och jag är mer som normalt trött nu, när man normalt har anledning att vara trött, nästan som en frisk som är trött. – Petrea

Läs mer om Petrea    Boken finns bland annat hos Adlibris

Varför vet man inget om möglet i Sverige?


mögletCitatet kommer ifrån en nyutexaminerad läkare, och det är som jag skrev i boken “Mögelförgiftad” på det viset att mögeltoxiner ingår inte i läkarutbildningen i Sverige, och USA har länge haft samma problem.

USA har haft turen att ha Dr Shoemaker som är som en tiger i frågan… och han har skapat utbildningar för läkare.

Verkligheten: 104 av 112 st. (93 %) av ME/CFS-patienter hade mykotoxiner i urinen jämfört med 0 % hos en frisk kontrollgrupp. Källa


– Det vi ser är att det finns tydliga evidens för att ME är en kroppslig sjukdom, med avvikelser i både ämnesomsättningen och immunsystemet, säger Anders Rosén, professor emeritus i cellbiologi vid Linköpings universitet. Läs mer

Svenska forskare har således kommit på nu att CFS och ME är fysiska sjukdomar – men de har inte kopplat ihop det med mögel -som USA redan har gjort, med flera länder.

Trots att Folkhälsoinstitutet angett att de tror att 1,7 miljoner svenskar är sjuka.

I början av 2000-talet ska de ha varit en miljon
Den enda förklaring jag har är att läkemedelsbolagen styr forskning, sjukvård etc och de är väl inte intresserade och då blir det som det är.

Boverket ville ha en haverikommission avseende möglet, jag redogör för det i boken, men Reinfeldtregeringen var inte heller intresserade.

Internationella symtomlistan:
Minskad förmåga att koncentrera dig (hjärndimma), depression, magont, värk, personlighetsförändringar, humörsvängningar, ökad ångest och panikreaktioner , letargi och apati, aggression, nedsatt närminne, (hjärndimma), oro, blödande tandkött, blödningar i hjärnan, blödningstendens, blod som inte koagulerar, dimsyn och synrubbningar, benmärgsstörningar, brännande känsla i munnen, bröstsmärta, kronisk trötthet, återkommande infektioner och influensakänslor, minskade sensorisk skärpa, koma, förvirring, hosta, krypningar i huden, skador på hjärtat, diarré, andningssvårigheter, koncentrationssvårigheter, ökad tendens till alkohol, socker och cigarettberoende , långsammare reflexer och svårare att tala, desorientering, yrsel, dåsighet, ögonskador, ögoninflammation, feber, håravfall, hallucinationer, huvudvärk, hörselnedsättning, inflammation i hjärtat, inre blödningar, nedsatt immunförsvar, oregelbundna hjärtslag, kliande näsa, gulsot, ledvärk, stelhet i leder, minskad sexlust, leversjukdomar, lågt blodtryck, minnesförlust och minnesproblem, muskelsmärta, illamående, näsblod, domningar, lungödem, röda ögon, rinnande näsa, anfall, skakningar, försämrade reflexer, halsont, stickningar, darrningar, kräkningar, kräkas blod, svaghet, viktminskning, väsande andning och stressat beteende.

Artikeln är även publicerad i Utmattningsskolans domän.

Möglet är en epidemi snart

2 personer, en återställd besöker Mögelförgiftads författare

Doktorn kan allt om möglet

93 % av ME-patienter hade mögeltoxiner i blodet

 

 

Billigaste leverantören

Psykisk ohälsa
Om Lena Holfve 23 artiklar
Författare till bland annat "Mögelförgiftad"

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.